OSP Chylin Ochotnicza Straż Pożarna Chylin

Dokumenty

CEREMONIAŁ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

     ZAŁĄCZNIK DO CEREMONIAŁU

 

REGULAMIN TRADYCYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW POŻARNICZYCH

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

REGULAMIN ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

 

REGULAMIN SZTANDARÓW

     KOREKTA REGULAMINU SZTANDARÓW

 

REGULAMIN UMUNDUROWANIA

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY MUSZTRY DLA ZAWODÓW MDP ODP I OSP